Personalen är den mest betydande resurs som finns i verksamheten och det är alltid deras kompetens, engagemang och ambitioner som avgör om företaget är framgångsrikt. Maskiner och utrustning som används i produktionen styrs av människor och produktionen blir aldrig bättre än människan som står bakom.

Vi erbjuder utbildningar inom samtliga våra områden. Vi kan också skräddarsy kurser efter era önskemål och behov för att anpassa innehållet till just er verksamhet. Vid företagsspecifika utbildningar så kan vi komma till er eller så kommer ni till oss.

 

Kontakta oss för mera information om våra ordinarie kurser eller om det finns behov av anpassad utbildning. 

 

AKTUELLA KURSER
Utbildning Intern revisor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 2 dagar, 13-14 augusti 2014

Målet med utbildningen är att ni ska få en grundläggande kunskap om standard ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001, miljö- och arbetsmiljölagstiftning samt revisionsteknik, teori och praktiskt tillämpning. Utbildningen anpassas individuellt mot den standard som är väsentligast för dig och innehåller både teoretiska och praktiska övningar.Datum: 13-14 augusti 2014, Kl. 9.00-16.00
Plats: Östersund
Pris: 4395 kr per person exkl. moms

10% rabatt lämnas om ni är minst fyra som kommer från samma arbetsgivare


Anmälan gör ni genom att fylla i Kursanmälan och sedan välj Skicka. Ange Intern revisor augusti 2014 Östersund och kontaktuppgifter.

Anmälan är bindande fr.o.m. 1 augusti och betalning skall vara oss tillhanda senast den 30 augusti.

Är det något ni undrar över så ring gärna, 070-8789425 eller skicka ett mail
till utbildning@ekokvalitet.se

Betalning görs till Bankgiro 671-8498.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda, minsta antal 5 personer.

Utbildningen är begränsad till 15 deltagare.

Standarder ingår inte i priset utan dessa ska ni ta med er.

Ni som går utbildningen har option att deltaga vid en uppföljningsdag i oktober. Ni får möjlighet att dela och diskutera era erfarenheter av utförda interna revisioner och få svar på funderingar.

KURSANMÄLAN

 

 

 

 

ekokvalitet hjälper dig med: Organisations- och verksamhetsutveckling, Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och uthålligt skogsbruk (ISO9001/ISO14001, AFS 2001:1/OHSAS 18001, FSC/PEFC) Arbetsmiljölagstiftning, Miljölagstiftning, Miljöutredning, Egenkontrollprogram, Periodisk besiktning, Ekonomi, Utbildning -Rekrytering

Copyright 2010 Ekokvalitet i Jämtland AB, Källvägen 2, Aspås. Telefon: 070-878 94 25   info@ekokvalitet.se