Utbildning Intern revisor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 2 dagar, 13-14 augusti 2014 2014-06-11

Målet med utbildningen är att ni ska få en grundläggande kunskap om standard ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001, miljö- och arbetsmiljölagstiftning samt revisionsteknik, teori och praktiskt tillämpning. Utbildningen anpassas individuellt mot den standard som är väsentligast för dig och innehåller både teoretiska och praktiska övningar.

Datum: 13-14 augusti 2014, Kl. 9.00-16.00
Plats: Östersund
Pris: 4395 kr per person exkl. moms

10% rabatt lämnas om ni är minst fyra som kommer från samma arbetsgivare


Anmälan gör ni genom att fylla i Kursanmälan och sedan välj Skicka. Ange Intern revisor augusti 2014 Östersund och kontaktuppgifter.

Anmälan är bindande fr.o.m. 1 augusti och betalning skall vara oss tillhanda senast den 30 augusti.

Är det något ni undrar över så ring gärna, 070-8789425 eller skicka ett mail
till utbildning@ekokvalitet.se

Betalning görs till Bankgiro 671-8498.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda, minsta antal 5 personer.

Utbildningen är begränsad till 15 deltagare.

Standarder ingår inte i priset utan dessa ska ni ta med er.

Ni som går utbildningen har option att deltaga vid en uppföljningsdag i oktober. Ni får möjlighet att dela och diskutera era erfarenheter av utförda interna revisioner och få svar på funderingar.

 

 

ekokvalitet hjälper dig med: Organisations- och verksamhetsutveckling, Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och uthålligt skogsbruk (ISO9001/ISO14001, AFS 2001:1/OHSAS 18001, FSC/PEFC) Arbetsmiljölagstiftning, Miljölagstiftning, Miljöutredning, Egenkontrollprogram, Periodisk besiktning, Ekonomi, Utbildning -Rekrytering

Copyright 2010 Ekokvalitet i Jämtland AB, Källvägen 2, Aspås. Telefon: 070-878 94 25   info@ekokvalitet.se