Organisations- och verksamhetsutveckling med fokus på ledarskap och affärsnytta
Vi hjälper till med att utveckla er organisation och verksamhet med fokus på beteendestyrt ledarskap och hållbar affärsnytta. Vi arbetar snabbt och effektivt med att identifiera förbättringsområden. Därefter ger vi förslag på hållbara lösningar och styrmedel för att uppnå resultat. Tillsammans med er implementerar vi lösningarna och följer upp förbättringarna.
 
Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur ert företag har nytta av att utveckla er verksamhet och organisation.

 

Kompetensutveckling
Vi erbjuder utbildningar inom samtliga våra områden. Vi kan också skräddarsy kurser efter era behov för att anpassa innehållet till just er verksamhet.
Kontakta oss gärna för mer information om vilka utbildningar som kan vara aktuella för er.
 
Under Kurser presenteras de utbildningar som är planerade i nuläget. 


Certifiering
Vi hjälper er att upprätta och införa ledningssystem för väldigt många typer av standarder, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 27001, FSC, PEFC etc. Vi följer med er under hela vägen från nuläge till certifierat företag.
 

Försäkran!!
Vi kan nu erbjuda dig och ditt företag hjälp med de första stegen mot ett certifierat system.

Vi hjälper er med att:
1. Analysera er verksamhet för att finna ett startläge och potentiella utvecklingsområden.
2. Tillsammans med er jobba fram anpassade processbeskrivningar och rutiner som stämmer överens med ert sätt att arbeta och med rätt detaljnivå.
3. Dessutom hjälper vi er att mäta och redovisa viktiga faktorer så att systemet överensstämmer med gällande ISO standard.

Vi kan utöver det fram till tiden för en övergång till ett certifierat ISO system stötta er i utvecklingen av er verksamhet.

Vi lämnar en dokumenterad försäkran som:
bekräftar ert arbete med ledningssystem mot gällande ISO standarder
ni kan använda för att visa era intressenter att ni granskats och godkänts

 

 

ekokvalitet hjälper dig med: Organisations- och verksamhetsutveckling, Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och uthålligt skogsbruk (ISO9001/ISO14001, AFS 2001:1/OHSAS 18001, FSC/PEFC) Arbetsmiljölagstiftning, Miljölagstiftning, Miljöutredning, Egenkontrollprogram, Periodisk besiktning, Ekonomi, Utbildning -Rekrytering

Copyright 2010 Ekokvalitet i Jämtland AB, Källvägen 2, Aspås. Telefon: 070-878 94 25   info@ekokvalitet.se