Ekokvalitets arbete leds och organiseras av Anders Andersson som till sitt förfogande har ett omfattande nätverk av kollegor som anlitas vid uppdrag. Nätverket sträcker från Sverige till Norge, Danmark, Finland men också till andra delar i världen.

 

 Anders har sedan övergången till egen verksamhet hjälpt stora som små företag till certifiering, i rollen som konsult eller revisionsledare. Varit affärsutvecklare, rådgivare, utbildare, projektledare och så mycket mera. Framförallt har han satt och sett människan i fokus och gett möjligheterna till förändring och förbättring genom att ändra på perspektivet. Enkelhet ger effektivitet är mottot.

  Anders är kontrakterad Revisionsledare och har mer än 16 års erfarenhet av certifiering. Han var anställd som Revisionsledare/v Chefsrevisor vid ett ackrediterat certifieringsorgan i 10 år. Han har certifierat företag, kommuner, landsting och statliga verk och tagit till sig de goda exemplens arbetssätt.
 

   Anders är i grunden ingenjör och har en fil kand-examen i Ekoteknik (Miljövetenskap). Tidigare har han arbetat med ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, konstruktion och projektledning inom ett flertal branscher. Han har också arbetat med radar, radio och tele inom försvaret och inom skogsnäringen vid SCA och Assi Domän.

  
Kontakta oss gärna.

Telefon: 070-878 94 25
info@ekokvalitet.se
 

 

 

 

ekokvalitet hjälper dig med: Organisations- och verksamhetsutveckling, Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och uthålligt skogsbruk (ISO9001/ISO14001, AFS 2001:1/OHSAS 18001, FSC/PEFC) Arbetsmiljölagstiftning, Miljölagstiftning, Miljöutredning, Egenkontrollprogram, Periodisk besiktning, Ekonomi, Utbildning -Rekrytering

Copyright 2010 Ekokvalitet i Jämtland AB, Källvägen 2, Aspås. Telefon: 070-878 94 25   info@ekokvalitet.se