Det är inte alltid målet som är viktigast, det är vägen dit
    Första steget mot effektivare produktionsled och hållbara miljömål börjar här. Många företag inser nyttan med certifieringar och vilken betydelse det kan ha för företagets framtid. Att kunna visa att man uppfyller vissa krav är en bra merit men egentligen är det arbetet i sig som gör skillnad och det är här man kan behöva lite vägledning.
    Ekokvalitet kan hjälpa er att utveckla er organisation och verksamhet. Vi kan ta fram ledningssystem inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och uthålligt skogsbruk och vägleda er till certifiering. Vi kan också ge er en dokumenterad försäkran om ert arbete som ett viktigt mellansteg på vägen till en ackrediterad certifiering.
Läs gärna mer om Ekokvalitets tjänster eller kontakta oss direkt så går vi tillsammans igenom vilka behov ni har och hur vi ska finna den rätta vägen mot ett hållbart arbete. 

 

 Anders Andersson
 

AKTUELLT

2014-06-11
Utbildning Intern revisor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 2 dagar, 13-14 augusti 2014
Målet med utbildningen är att ni ska få en grundläggande kunskap om standard ISO 9001, ISO 14001 ...

 

 

ekokvalitet hjälper dig med: Organisations- och verksamhetsutveckling, Ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och uthålligt skogsbruk (ISO9001/ISO14001, AFS 2001:1/OHSAS 18001, FSC/PEFC) Arbetsmiljölagstiftning, Miljölagstiftning, Miljöutredning, Egenkontrollprogram, Periodisk besiktning, Ekonomi, Utbildning -Rekrytering

Copyright 2010 Ekokvalitet i Jämtland AB, Källvägen 2, Aspås. Telefon: 070-878 94 25   info@ekokvalitet.se